01. Kenyataan Akhbar Y.B. Menteri Kesihatan Malaysia

Kenyataan Akhbar 

02. Kenyataan Akhbar Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia

Kenyataan Akhbar 

03. Kenyataan Akhbar Ketua Setiausaha

Kenyataan Akhbar 

04. Kenyataan Akhbar Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenyataan Akhbar 

05. Demam Denggi Dan Chikungkunya

Kenyataan Akhbar 

06. AVIAN INFLUENZA

Kenyataan Akhbar 

07. Pendermaan Organ and Tisu

Kenyataan Akhbar 

08. Isu-Isu Keselamatan Makanan

Kenyataan Akhbar 

09. Rokok

Kenyataan Akhbar 

11.Kejadian Wabak Meliodosis Dan Leptospirosis

Kenyataan Akhbar