Klinik Desa Parit Samsu Darat
JKR 1144 Kg. Pt. Samsu Jln Temenggung Ahmad
Muar
84150 Muar
Johor
06-9872845