Klinik Desa Pegoh
Alor Gajah

78000 Alor Gajah
Melaka
06-5568334