Tajuk Surat Pekeliling Am Ketua Setiausaha - Dasar Keselamatan ICT Kementerian Kesihatan Malaysia (DIBATALKAN)
No. Pekeliling Bil 3/2007
Penerangan Bertujuan utk menjelaskan Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dan perkara-perkara yang berkaitan yang perlu dipatuhi dalam menggunakan aset ICT KKM
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling Ketua Setiausaha
Tahun 2007
Tarikh 25-07-2007

Lampiran-lampiran