Bahasa Melayu | English   | Lain-Lain Bahasa  
Arial| Verdana| Comic Sans Yellow Background Green Background Blue Background Red Background font_big font_middle font_small marron green blue refesh
header_new__logo

View Arkib Pekeliling


 
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil 2/2017
No. Pekeliling Bil 2/2017
Penerangan Keperluan Notifikasi Bagi Penyakit Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (Mers-CoV) Mengikut Akta Pengawalan Dan Pencegahan Penyakit Berjangkit 1988 [342],(Pindaan Jadual Pertama )2016
Kategori Pekeliling Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan
Tahun 2017
Tarikh 31-01-2017

Lampiran-lampiran