Tajuk Kenyataan Akhbar Menteri Kesihatan Malaysia Mengenai Tindakan dan Inisiatif Baru Dalam Membanteras Denggi Bagi 2014
Penerangan Sila rujuk di lampiran
Ditambah pada 08-01-2014