Tajuk Kenyataan Media YB TPM Semasa Mesyuarat Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan Mengenai Denggi Bil 1/ 2015
Penerangan Kenyataan Media Timbalan Perdana Menteri Malaysia Semasa Mesyuarat Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan Mengenai Denggi Bil 1/ 2015
Ditambah pada 31-03-2015