Tajuk Kenyataan Akhbar Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia
Penerangan Pencegahan Demam Denggi Sempena Cuti Perayaan Dan Situasi Terkini Zika Di Malaysia Bagi Minggu 25/2016 (19 hingga 25 Jun 2016)
Ditambah pada 13-07-2016

Lampiran-lampiran