Tajuk Kenyataan Akhbar Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia 14 Ogos 2019 - Produk Tidak Berdaftar Dan Kosmetik Tidak Bernotifikasi Yang Menyalahi Undang-Undang Dirampas
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Ditambah pada 14-08-2019