Bahasa Melayu | English   | Lain-Lain Bahasa  
Arial| Verdana| Comic Sans Yellow Background Green Background Blue Background Red Background font_big font_middle font_small marron green blue refesh
header_new__logo

View Pekeliling (Semua)


 
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Tajuk Surat Edaran BSM - Pelaksanaan kenaikan pangkat secara time-based berasaskan kecemerlangan kali pertama (TBK1 ) dan kali ke dua (TBK2 ) bagi pegawai Kumpulan Pelaksana di Kementerian Kesihatan Malaysia
No. Pekeliling KKM.S.500-8/1/36 (22)
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Surat Edaran
Tahun 2018
Tarikh  04-06-2018