Bahasa Melayu | English   | Lain-Lain Bahasa  
Arial| Verdana| Comic Sans Yellow Background Green Background Blue Background Red Background font_big font_middle font_small marron green blue refesh
header_new__logo
 
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Tajuk Sebut Harga Perkhidmatan Pemindahan Server, Pembaharuan Lesen Dan Penyelenggaraan Perkakasan Penilaian Kelemahan ICT (SPA) Di Pusat Data Sektor Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia
No.Sebut Harga BPM 9/2017 X0251011201170006
Tarikh Tutup 17-08-2017
Kelayakan Kontraktor syarikat / pembekal yang sah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang 210102, 210103, 210105 dan 210107
Lampiran Iklan portal BPM9-2017.pdf
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran


**