Bahasa Melayu | English   | Lain-Lain Bahasa  
Arial| Verdana| Comic Sans Yellow Background Green Background Blue Background Red Background font_big font_middle font_small marron green blue refesh
header_new__logo

View Iklan Pemangkuan / Kenaikan Pangkat


 
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Tajuk Urusan Kenaikan Pangkat Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 Ke Gred N26 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
Tarikh Iklan 23-05-2018
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Tarikh Tutup Permohonan 14-06-2018
Lampiran Urusan kenaikan pangkat Pem Tadbir (Perkeranian Operasi) Gred N22 ke Gred N26 (memangku 06.11.2017).pdf