Bahasa Melayu | English   | Lain-Lain Bahasa  
Arial| Verdana| Comic Sans Yellow Background Green Background Blue Background Red Background font_big font_middle font_small marron green blue refesh
header_new__logo

View Iklan Pemangkuan / Kenaikan Pangkat


 
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Tajuk Pengemaskinian Maklumat Perkhidmatan pegawai Yang Berada Di Gred U41 Ke Gred U42 Bagi Tujuan Perancangan Pemangkuan Ke Gred U44
Tarikh Iklan 23-05-2018
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Tarikh Tutup Permohonan 30-06-2018
Lampiran Urusan Pengemaskinian Maklumat Perkhidmatan Pegawai Yang Berada di Gred U41 & U42 Bagi Tujuan Perancangan Pemangkuan.pdf