Bahasa Melayu | English   | Lain-Lain Bahasa  
Arial| Verdana| Comic Sans Yellow Background Green Background Blue Background Red Background font_big font_middle font_small marron green blue refesh
header_new__logo

View Iklan Pemangkuan / Kenaikan Pangkat


 
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Tajuk Urusan Pemangkuan Bagi Juru X-Ray (Diagnostik) Dan Juru X-Ray (Terapi) U29/U32/U36 Ke Gred U42 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
Tarikh Iklan 30-07-2018
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Tarikh Tutup Permohonan 24-08-2018
Lampiran Pemangkuan Juru X-Ray (D) & (T) ke Gred U42 2018.pdf