Bahasa Melayu | English   | Lain-Lain Bahasa  
Arial| Verdana| Comic Sans Yellow Background Green Background Blue Background Red Background font_big font_middle font_small marron green blue refesh
header_new__logo

View Iklan Pemangkuan / Kenaikan Pangkat


 
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Tajuk Iklan Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Skim Perkhidmatan Juru X-Ray (Terapi) Gred U41/U42 Ke Gred U44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
Tarikh Iklan 10-10-2018
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Tarikh Tutup Permohonan 31-10-2018
Lampiran Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Skim Perkhidmatan Juru X-Ray Terapi Gred U41U42 Ke Gred U44.pdf