Tajuk URUSAN PEMANGKUAN BAGI JURU X-RAY (TERAPI) GRED U32 KE GRED U36 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
Tarikh Iklan 27-02-2019
Penerangan SILA RUJUK LAMPIRAN
Tarikh Tutup Permohonan 27-03-2019
Lampiran JURU X RAY (TERAPI) U36.compressed.pdf