Bahasa Melayu | English   | Lain-Lain Bahasa  
Arial| Verdana| Comic Sans Yellow Background Green Background Blue Background Red Background font_big font_middle font_small marron green blue refesh
header_new__logo

View Iklan Pemangkuan / Kenaikan Pangkat


 
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Tajuk Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan : Pembantu Perawatan Kesihatan Ke Gred U14, Pemandu Kenderaan Ke Gred H14, Pembantu Awam Ke Gred H14, Pembantu Operasi Ke Gred N14
Tarikh Iklan 11-12-2018
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Tarikh Tutup Permohonan 10-01-2019
Lampiran Urusan Pemangkuan Bagi Pelbagai Jawatan Dan Gred Di Kementerian Kesihatan Malaysia.pdf