Bahasa Melayu | English   | Lain-Lain Bahasa  
Arial| Verdana| Comic Sans Yellow Background Green Background Blue Background Red Background font_big font_middle font_small marron green blue refesh
header_new__logo

View Iklan Pemangkuan / Kenaikan Pangkat


 
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Tajuk Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan : Pembantu Perawatan Kesihatan Ke Gred U16, Pemandu Kenderaan Gred H14 Ke Gred H14, Pembantu Awam Ke Gred H14 Ke Gred H16, Pembantu Operasi Ke Gred N14 Ke Gred N16
Tarikh Iklan 11-12-2018
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Tarikh Tutup Permohonan 04-01-2019
Lampiran Urusan Pemangkuan Bagi Pelbagai Jawatan Ke Gred 16 Di Kementerian Kesihatan Malaysia.pdf