Tajuk Iklan Pemangkuan Penolong Pegawai Tadbir (Rekod Perubatan) Gred N29 ke Gred N32
Tarikh Iklan 10-04-2019
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Tarikh Tutup Permohonan 10-05-2019
Lampiran Iklan Pemangkuan Penolong Pegawai Tadbir (Rekod Perubatan) Gred N29-N32.pdf