Tajuk Iklan Urusan Kenaikan Pangkat Skim Perkhidmatan Pegawai Sains (Kimia Hayat) Gred C44 ke Gred C48
Tarikh Iklan 26-08-2019
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Tarikh Tutup Permohonan 13-09-2019
Lampiran Iklan Urusan Kenaikan Pangkat Skim Perkhidmatan Pegawai Sains (Kimia Hayat) Gred C44 ke Gred C48.pdf