Tajuk Urusan Kenaikan Pangkat Skim Perkhidmatan Pegawai Sains (Pelbagai Bidang) Gred C41 Ke Gred C44
Tarikh Iklan 11-09-2019
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Tarikh Tutup Permohonan 04-10-2019
Lampiran Urusan Kenaikan Pangkat Skim Perkhidmatan Pegawai Sains (Pelbagai Bidang) Gred C41 Ke Gred C44 new1.pdf