Jenis tender TERBUKA
Kategori perolehan BEKALAN
Tajuk tender Tawaran Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Peralatan Weighing Machine Dan Stadiometer
Kod bidang
No. Jadual T/P&P 128/2015
Harga Dokumen (RM) 0
Tarikh tutup 25-08-2015
Kelayakan kontraktor i) Mematuhi semua peraturan di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) dan mengemukakan salinan dokumen seperti berikut:- a) Lesen Establismen; dan b) Sijil Pendaftaran Peranti Perubatan. ii) Surat Pelantikan daripada Establismen kepada ejen petender untuk Peranti Perubatan yang diperolehi
Penerangan
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

 

Dokumen boleh diperolehi di:

 

 


Bahagian Perolehan dan Penswastaan,
Kementerian Kesihatan Malaysia,
Aras 7, Blok E7, Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62590 Putrajaya.


pada waktu pejabat seperti berikut:


ISNIN - KHAMIS
8.00 PAGI - 1.00 PETANG
2.00 PTG - 4.00 PETANG

JUMAAT
8.00 PAGI - 12.00 TENGAH HARI
2.45 PTG - 4.00 PETANG