Bahasa Melayu | English   | Lain-Lain Bahasa  
Arial| Verdana| Comic Sans Yellow Background Green Background Blue Background Red Background font_big font_middle font_small marron green blue refesh
header_new__logo

Iklan Pemangkuan / Kenaikan Pangkat


 
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No. TajukTarikh Tutup  
1Iklan Kenaikan Pangkat Jawatan Penolong Pegawai Penyediaan Makanan, Penolong Pegawai Teknologi Makanan dan Penolong Pegawai Sains KKM2015-02-06 00:00:00
2Iklan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U29 Ke Gred U32 2015-03-20 00:00:00
3Iklan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U32 Ke Gred U362015-03-20 00:00:00
4Iklan Kenaikan Pangkat Bagi Juru X-Ray (Diagnostik) Gred U32 Ke Gred U362015-03-27 00:00:00
5Urusan Kenaikkan Pangkat Bagi Jawatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U36 Ke Gred U38 Kementerian Kesihatan Malaysia2015-04-24 00:00:00
6Urusan Kenaikkan Pangkat Bagi Jawatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U38 Ke Gred U40 Kementerian Kesihatan Malaysia2015-04-24 00:00:00
7Iklan Kenaikan Pangkat Bagi Juru X-Ray (Diagnostik) Gred U29 Ke Gred U322015-05-21 00:00:00
8Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Pembantu Kesihatan Awam Gred U22 Ke Gred U24, Kementerian Kesihatan Malaysia2015-07-24 00:00:00
9IKLAN KENAIKAN PANGKAT BAGI JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 KE GRED U322015-09-11 00:00:00
10IKLAN KENAIKAN PANGKAT BAGI JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U36 KE GRED U422015-09-11 00:00:00
11Urusan Kenaikkan Pangkat Bagi Penolong Pegawai Perubatan Gred U29/U32/U36 Ke Gred U42 Kementerian Kesihatan Malaysia2015-11-09 00:00:00
12Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jurupulih Perubatan (Fisioterapi) Gred U29 Ke Gred U32 Dan Jurupulih Perubatan (Carakerja) Gred U29 Ke Gred U32 Kementerian Kesihatan Malaysia2015-12-03 00:00:00
13Urusan Kenaikkan Pangkat Jawatan Pegawai Tadbir (Rekod Perubatan) N41 Ke Gred N44 Secara Khas Untuk Penyandang Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-01-29 00:00:00
14Urusan Pemangkuan Bagi Skim Perkhidmatan Pegawai Khidmat Pelanggan Gred N17 Ke Gred N22 Di Kementerian Kesihatan Malaysia (Bagi Zon Tengah)2016-04-20 00:00:00
15Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Penyelia Asrama Gred N22 Ke Gred N26 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-04-18 00:00:00
16Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-04-28 00:00:00
17Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Penolong Perubatan Gred U29/U32/U36 Ke Gred U42 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-05-06 00:00:00
18Iklan Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Pembantu Kesihatan Awam Gred U17 Ke U222016-05-27 00:00:00
19Iklan Pengesahan Naik Pangkat Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U29/U32/U36 ke ke Gred U422016-06-17 00:00:00
20Urusan Kenaikkan Pangkat Bagi Jawatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U32 Ke Gred U36 Kementerian Kesihatan Malaysia2016-08-18 00:00:00
21Iklan Kenaikkan Pangkat Bagi Jawatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U36 Ke Gred U38 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-08-05 00:00:00
22Urusan Kenaikkan Pangkat Bagi Jawatan Juru X-Ray (Diagnostik) Gred U29 Ke Gred U32 Kementerian Kesihatan Malaysia2016-08-08 00:00:00
23Iklan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Juru X-ray (Diagnostik) Gred U32 Ke Gred U36 DI Kementerian Kesihatan Malaysia2018-03-19 00:00:00
24Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Pembantu Operasi Gred N11 Ke Gred N14 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-04-30 00:00:00
25Urusan Kenaikan Pangkat Pembantu Awam Gred H11Ke Gred H14 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-05-10 00:00:00
26Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Penolong Pegawai Farmasi U38 Ke Gred U40 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-07-27 00:00:00
27klan Kenaikan Pangkat Penolong Pegawai Farmasi Gred U29 ke Gred U32 di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-07-27 00:00:00
28Iklan Kenaikan Pangkat Penolong Pegawai Farmasi Gred U36 ke Gred U38 di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-07-27 00:00:00
29Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Juru X-Ray (Diagnostik) U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-08-24 00:00:00
30Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Juru X-Ray (Diagnostik) U29/U32/U36 Ke Gred U42 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-08-24 00:00:00
31Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Juru X-Ray (Terapi) U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-08-24 00:00:00
32URUSAN KENAIKAN PANGKAT BAGI SKIM PERKHIDMATAN KUMPULAN PELAKSANA II DARI GRED 11 KE GRED 14 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2018-12-20 00:00:00
33URUSAN KENAIKAN PANGKAT BAGI SKIM PERKHIDMATAN KUMPULAN PELAKSANA II DARI GRED 14 KE GRED 16 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2018-12-20 00:00:00
34URUSAN PEMANGKUAN SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI SAINS (PELBAGAI BIDANG) GRED C41 KE GRED C44 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2019-03-15 00:00:00