Bahasa Melayu | English   | Lain-Lain Bahasa  
Arial| Verdana| Comic Sans Yellow Background Green Background Blue Background Red Background font_big font_middle font_small marron green blue refesh
header_new__logo

Iklan Pemangkuan / Kenaikan Pangkat


 
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No. TajukTarikh Tutup  
1Urusan Pemangkuan Pegawai Pembangunan Masyarakat (Pegawai Kerja Sosial Perubatan) Gred S52 ke Gred S54 di Kementerian Kesihatan Malaysia2014-05-17 00:00:00
2Urusan Pemangkuan Pegawai Teknologi Makanan Gred C52 ke Gred C54 di Kementerian Kesihatan Malaysia2014-05-17 00:00:00
3Urusan Pemangkuan Penolong Pegawai Teknologi Makanan & Penolong Pegawai Sains Gred C32 ke Gred C382014-07-08 00:00:00
4Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Teknologi Makanan Gred C48 ke C52 Dan Gred C52 ke C542014-07-18 00:00:00
5Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Sains (Embriologis) Gred C41 Ke Gred C44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia 2014-08-29 00:00:00
6Pemangkuan Bagi Jawatan Juruteknik Perubatan (Prostetik/Ortotik) Gred U24 Ke Gred U262014-09-25 00:00:00
7Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Penolong Pegawai Perubatan Gred U29 Ke Gred U32 2014-10-30 00:00:00
8Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Penolong Pegawai Perubatan Gred U32 Ke Gred U362014-10-30 00:00:00
9Iklan Kenaikan Pangkat Pegawai Sains Pelbagai Bidang Dan Gred2014-12-31 00:00:00
10URUSAN PEMANGKUAN BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR (REKOD PERUBATAN) GRED N27 KE GRED N32 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2015-03-06 00:00:00
11URUSAN PEMANGKUAN BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR (REKOD PERUBATAN) GRED N32 KE GRED N36 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2015-03-06 00:00:00
12URUSAN PEMANGKUAN JAWATAN PEGAWAI TEKNOLOGI MAKANAN GRED C41 KE GRED C44 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2015-03-10 00:00:00
13Urusan Pemangkuan Pegawai Sains (Pemakanan / Fizik) Gred C41 ke Gred C442015-05-18 00:00:00
14Urusan Pemangkuan Pegawai Sains (Kimia Hayat / Kaji Serangga / Genetik) Gred C41 ke C442015-05-18 00:00:00
15Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Sains Pelbagai Bidang Dan Gred di KKM2015-09-11 00:00:00
16URUSAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 KE GRED U32 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2015-09-23 00:00:00
17Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Pembangunan Masyarakat (Pegawai Kerja Sosial Perubatan) Gred S48 Ke Gred S52 Di KKM2015-09-30 00:00:00
18Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U41/42 ke Gred U44 di KKM2015-11-09 00:00:00
19Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pegawai Sains Pelbagai Bidang Dan Gred Di Kementerian Kesihatan Malaysia2015-11-20 00:00:00
20Urusan pemangkuan jawatan pegawai optometri gred U44 ke gred U48 di Kementerian Kesihatan Malaysia2015-11-30 00:00:00
21Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan Kumpulan Pelaksana Dari Gred H11 Dan N11 Ke Gred H14 Dan N14 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-01-09 00:00:00
22Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan Pembantu Perawatan Kesihatan Ke Gred U16 Di Kementerian Kesihatan Malaysia 2016-03-01 00:00:00
23Urusan Pemangkuan Bagi Skim Perkhidmatan Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U22 Ke Gred U24 Dan Gred U17 Ke Gred U22 Di KKM2016-03-09 00:00:00
24Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pegawai Pemulihan Perubatan (Pelbagai Bidang) Gred U41 Ke Gred U44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-03-18 00:00:00
25Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pegawai Penerangan (Pendidikan Kesihatan) Pelbagai Gred Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-03-18 00:00:00
26Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan pembantu Kesihatan Awam Gred U22 Ke Gred U24 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-03-18 00:00:00
27Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Pembantu Kesihatan Awam Gred U17 Ke Gred U22 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-02-19 00:00:00
28Urusan Kenaikkan Pangkat Bagi Jawatan Penolong Pegawai Penyediaan Makanan Gred C27 Ke Gred C32 Kementerian Kesihatan Malaysia2016-03-22 00:00:00
29Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pegawai Dietetik Gred U41 Ke Gred U44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-03-28 00:00:00
30Urusan Pemangkuan Jawatan Pemulihan Perubatan (Cara Kerja) Gred U41 Ke Gred U44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-04-15 00:00:00
31Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan Pegawai Sains (Pelbagai Bidang) Dan Pelbagai Gred Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-04-18 00:00:00
32Pindaan Tahun Naik Pangkat bagi Pertimbangan Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Sains (Pelbagai Bidang) Gred C48 Dan C52 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-04-29 00:00:00
33Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pengajar Gred U41 Ke Gred U44 Dan Gred U44 Ke Gred U48 Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diperakukan Pemangkuan Pada April 20162016-04-16 00:00:00
34Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Pembantu Perawatan Kesihatan Gred U12 Ke Gred U14 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-04-22 00:00:00
35Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Pegawai Sains (Pelbagai Bidang Dan Gred) Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-04-29 00:00:00
36Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Pegawai Sains (Pelbagai Bidang Dan Gred) Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-04-29 00:00:00
37Urusan Pemangkuan Bagi Penolong Pegawai Perubatan Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-05-27 00:00:00
38Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U41/U42 ke Gred U44 di KKM2016-05-27 00:00:00
39Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U44 ke Gred U48 di KKM2016-05-27 00:00:00
40Urusan Pemangkuan Bagi Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Persekitaran Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-06-03 00:00:00
41Urusan Pemangkuan Jururawat Gred U41/42 ke Gred U44 DI Kementerian Kesihatan Malaysia2016-09-30 00:00:00
42Urusan Pemangkuan Jawatan Penolong Pegawai Perubatan Gred U41/42 ke Gred U44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-09-30 00:00:00
43Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Pembantu Perawatan Kesihatan Gred U12 ke Gred U14 di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-09-26 00:00:00
44Urusan Pemangkuan Bagi Penolong Pegawai Perubatan, Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Dan Juru X-Ray (Diagnostik) Gred U29/U32/U36 Ke Gred U42 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-11-11 00:00:00
45Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pegawai Sains (Mikrobiologi) Gred C41 Ke Gred C44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-12-23 00:00:00
46Urusan Kenaikan Pegawai teknologi Makanan (Gred C44-C48) Dan (C48-C52)Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-03-06 00:00:00
47Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Sains (Pelbagai Bidang) Gred C41 Ke Gred C44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-03-21 00:00:00
48Urusan Pemangkuan Bagi Jurutera (Pelbagai Bidang) Gred J44 Ke Gred J48 Jan J48 Ke J52 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-04-23 00:00:00
49Urusan Pemangkuan Pegawai Teknologi Makanan Gred C41 Ke Gred C44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-06-03 00:00:00
50Urusan Pemangkuan Pegawai Teknologi Makananan Gred C44 Ke Gred C48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-06-03 00:00:00
51Urusan Pemangkuan Pegawai Teknologi Makananan Gred C48 Ke Gred C52 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-06-03 00:00:00
52Urusan Pemangkuan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S44 Ke Gred S48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-06-03 00:00:00
53Urusan Pemangkuan Juru X-Ray (Terapi) gred U41/42 Ke Gred U44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-06-15 00:00:00
54Urusan Pemangkuan Juru X-Ray (Diagnostik) Gred U41/42 Ke Gred U44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-06-15 00:00:00
55Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Sains (Pemakanan) Gred C48 Ke Gred C52 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-08-23 00:00:00
56Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Sains (Pelbagai Bidang) Gred C41 Ke Gred C44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-08-23 00:00:00
57Urusan Kenaikan Pangkat Penolong Pegawai Farmasi Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-10-13 00:00:00
58Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jururawat Masyarakat Gred U19 Ke Gred U24 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-11-17 00:00:00
59Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Sains (Pelbagai Bidang) dan Gred Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-12-22 00:00:00
60Urusan Pemangkuan Bagi Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U24 Ke Gred U26 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-01-15 00:00:00
61Urusan Pemangkuan Bagi Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U24 Ke Gred U26 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-01-15 00:00:00
62Urusan Pemangkuan Bagi Juruteknologi Pergigian Gred U38 Ke Gred 40 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-02-05 00:00:00
63Urusan Kenaikan Pangkat Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi) Gred N22 Ke Gred N26 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-02-15 00:00:00
64Urusan Pemangkuan Bagi Pegawai Sains (Kaji Serangga) Gred C48 Ke Gred C52 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-02-19 00:00:00
65Urusan Pemangkuan Bagi Pegawai Sains(Mikrobiology) Gred C52 Ke Gred C54 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-02-19 00:00:00
66Urusan Pemangkuan Bagi Pegawai Psikologi Gred S41 Ke Gred S44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-02-19 00:00:00
67Urusan Pemangkuan Bagi Pegawai Dietetik Gred U41 Ke Gred U41/U44 Secara Fleksi Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-02-28 00:00:00
68URUSAN PEMANGKUAN PEGAWAI PEMULIHAN PERUBATAN (PERTUTURAN) GRED U41 KE GRED U44 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2018-02-19 00:00:00
69Urusan Pemangkuan Pegawai Sains (PEMAKANAN) Gred C44 Ke Gred C48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-03-28 00:00:00
70Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Skim Perkhidmatan Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U41/42 Ke Gred U44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-04-20 00:00:00
71Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Tadbir (Rekod Perubatan) Ged N41/N44 Secara Fleksi Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-04-19 00:00:00
72URUSAN PEMANGKUAN SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENYELIDIK PELBAGAI GRED DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2018-04-30 00:00:00
73Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U48 Ke Gred U52 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-04-30 00:00:00
74Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Penolong Pegawai Perubatan Gred U44 Ke Gred U48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-05-10 00:00:00
75Urusan Pemangkuan Pegawai Teknologi Makanan Gred C52 Ke Gred C54 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-05-30 00:00:00
76URUSAN PEMANGKUAN JAWATAN PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKAT GRED S44 KE GRED S48 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2018-07-06 00:00:00
77URUSAN PEMANGKUAN PEGAWAI DIETETIK GRED U44 KE GRED U48 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2018-07-06 00:00:00
78Urusan Pemangkuan Bagi Juru X-Ray (Diagnostik) Dan Juru X-Ray (Terapi) U29/U32/U36 Ke Gred U42 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-08-24 00:00:00
79Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Sains Pelbagai Bidang Dan Gred Di Kementerian Kesihatan Malaysia 2018-09-14 00:00:00
80Urusan Kenaikan Pangkat Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan Gred U41 / U42 Ke Gred U44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-10-19 00:00:00
81Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Sains (Pelbagai Bidang) Gred 41 Ke Gred C44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-11-11 00:00:00
82URUSAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI SAINS (PELBAGAI BIDANG) DAN GRED C41 KE GRED C44 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2019-01-14 00:00:00
83URUSAN PEMANGKUAN BAGI JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U32 KE GRED U36 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2019-01-17 00:00:00