Munshi Bin Abdullah
Ketua Penolong Pengarah Kanan, Gred S52
03-88834424