Sri Tharan A/L Balakrishnan (Pemangku Pengarah)
Ketua Penolong Pengarah Kanan, Gred S52
03-88834427