Bahasa Melayu | English   | Lain-Lain Bahasa  
Arial| Verdana| Comic Sans Yellow Background Green Background Blue Background Red Background font_big font_middle font_small marron green blue refesh
header_new__logo

Maklumat CIO KKM


CIO KKM
 sub naain
 
MAT NAAIN BIN MAT JUSOH
SETIAUSAHA BAHAGIAN (PENGURUSAN MAKLUMAT) JUSA C
( naain@moh.gov.my )
Tel: 03-8883 3374
 

PERANAN CIO KKM

 
(a) Peneraju Perubahan melalui Penjajaran Pelan Strategik ICT (ISP) Kementerian/Negeri/Agensi dengan
keperluan Pelan Pembangunan 
Nasional, Pelan Strategik Kementerian /Negeri /Agensi dan ISP Sektor Awam;

(b) Melaksana dan Menyelaras Penggunaan Dasar, Standard dan Amalan Terbaik Global;

(c) Menyelaras Penggalakan Pembudayaan ICT (ICT Acculturation) dalam Sistem Penyampaian
perkhidmatan Sektor Awam; dan

(d) Melaksana dan Menyelaras Inovasi Aplikasi Kerajaan Elektronik, Infrastruktur dan Keselamatan ICT.


Kemaskini pada 2016-08-05 09:03:18 daripada Administrator

  •  
  • Email this page