Bahasa Melayu | English   | Lain-Lain Bahasa  
Arial| Verdana| Comic Sans Yellow Background Green Background Blue Background Red Background font_big font_middle font_small marron green blue refesh
header_new__logo

Maklumat CIO KKM


CIO KKM
 
DATO' HAJI HASNOL ZAM ZAM BIN HAJI AHMAD
TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA (PENGURUSAN) JUSA A
( hasnolzamzam@moh.gov.my)
Tel: 03-8883 2540
 

PERANAN CIO KKM

 
      (a) Peneraju Perubahan melalui Penjajaran Pelan Strategik ICT (ISP) Kementerian/Negeri/Agensi dengan
      keperluan Pelan Pembangunan 
Nasional, Pelan Strategik Kementerian /Negeri /Agensi dan ISP Sektor Awam;

      (b) Melaksana dan Menyelaras Penggunaan Dasar, Standard dan Amalan Terbaik Global;

      (c) Menyelaras Penggalakan Pembudayaan ICT (ICT Acculturation) dalam Sistem Penyampaian
      perkhidmatan Sektor Awam; dan

      (d) Melaksana dan Menyelaras Inovasi Aplikasi Kerajaan Elektronik, Infrastruktur dan Keselamatan ICT.


Kemaskini pada 2018-10-10 16:02:15 daripada Administrator

  •  
  • Email this page