Bahasa Melayu | English   | Lain-Lain Bahasa  
Arial| Verdana| Comic Sans Yellow Background Green Background Blue Background Red Background font_big font_middle font_small marron green blue refesh
header_new__logo

Postmaster Integriti


 POSTMASTER INTEGRITI

Bil.TajukButiran
1

Akta Rahsia Rasmi 1972

  25 Julai 2014
  6 Mac 2015
  14 Jan 2016
2

Etika Dan Penampilan Ke Pejabat

  22 Okt 2015
3

Kebocoran Maklumat Terperingkat Kerajaan

  29 Mei 2015
  8  Nov 2016
4

Kelulusan Ke Luar Negara

 20 Ogos 2014
 17 Feb 2015 (i)
 17 Feb 2015 (ii)
 30 Mac 2016
5

Larangan Penggunaan Surat Sokongan

 15 Sep 2014
 7 Jan 2015
 20 Mei 2015
 28 Mac 2016
6

Pekerjaan Luar

 28 April 2017
7
Pematuhan Waktu Bekerja Penjawat Awam
 10 Mac 2016
8
Peringatan Mengenai Rasuah
 2 Ogos 2016
9
Pengisytiharan Harta
 11 Ogos 2015
 23 Ogos 2016
10
Tugas Kawalan Dan Pengawasan Tatatertib
 6 April 2015
 1 Julai 2015
11
Tuntutan Palsu
 7 Ogos 2014
 1 Julai 2015
 9 Jun 2015
 27 Mei 2016
 27 Oct 2016
 22 Feb 2017
12 Gangguan Seksual   29 Mac 2017

13 Etika Media Sosial   13 Jan 2017
14 Peringatan Mengenai Larangan Penerimaan Hadiah  04 Julai 2017
15 Tidak Hadir Bertugas Tanpa Kebenaran 31 Julai 2017
 

Kemaskini pada 2017-08-01 10:09:36 daripada Administrator

  •  
  • Email this page