Bahasa Melayu | English   | Lain-Lain Bahasa  
Arial| Verdana| Comic Sans Yellow Background Green Background Blue Background Red Background font_big font_middle font_small marron green blue refesh
header_new__logo

Pelawaan Permohonan Kemudahan Cuti Belajar Tanpa Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Bagi Anggota KKMPelawaan Permohonan Kemudahan Cuti Belajar Tanpa Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Bagi Anggota Kementerian Kesihatan Malaysia 

Dengan segala hormatnya, saya menarik perhatian YBhg. Datuk/ Dato’/ Datin/ Tuan/ Puan berhubung perkara di atas.

2.         Sukacita dimaklumkan bahawa permohonan untuk mengikuti Kemudahan Cuti Belajar Tanpa Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Bagi Anggota
Kementerian Kesihatan Malaysia (kecuali anggota di bawah Skim Gunasama dan jawatan Kader) bagi pengajian sesi 2018 secara sepenuh masa telah dibuka
pada 4 April 2017 (jam 3.00 petang).

3.         Pegawai yang berkelayakan dan berminat boleh memuat turun tatacara dan garis panduan permohonan serta dokumen-dokumen berkaitan seperti
pautan di bawah:-

 

<Lampiran 1: Tatacara dan Panduan Permohonan Kemudahan Cuti Belajar Tanpa HLP>

<Lampiran I: Borang Permohonan Mengikuti Kursus Dalam Perkhidmatan (Kumpulan P & P)

 <Lampiran II: Borang Permohonan Mengikuti Kursus Dalam Perkhidmatan (Pelaksana)>

<Lampiran III: Senarai Semak Permohonan Cuti Belajar Tanpa HLP>

<Lampiran IV: Garis Panduan Kemudahan Cuti Belajar >

<Lampiran V: Senarai Bidang Yang Ditawarkan Bagi Peringkat Ijazah Lanjutan (Kump. P & P)>

<Lampiran VI: Borang Mengikuti Program Transformasi Negara>

<Lampiran VII: Jadual Kerja Permohonan Cuti Belajar Tanpa HLP>

<Lampiran A: Syarat-Syarat Tambahan Cuti Belajar Program Farmasi>

<Syarat-Syarat Tambahan Untuk Mengikuti Bidang Kepakaran Pergigian Bagi CBBP Tanpa HLP>

<Borang PTSTP>

<Surat Aku Janji>

1. LAMPIRAN C1

2. LAMPIRAN C2

3. LAMPIRAN C3

 

 4. Setiap borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dikemukakan kepada Unit Latihan Dalam Perkhidmatan 1, Bahagian Pengurusan Latihan, KKM untuk perakuan Jawatankuasa Latihan sebelum atau pada 5 Mei 2017 (jam 12 tengahari) beserta dokumen-dokumen seperti senarai semak di Lampiran III ke alamat berikut:-

 

Setiausaha Bahagian
Bahagian Pengurusan Latihan
Kementerian Kesihatan Malaysia
Aras 6, No. 26 Persiaran Perdana, Presint 3,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Putrajaya
62675 Putrajaya.
(u/p: Unit Latihan Dalam Perkhidmatan 1)

 

Tarikh tutup permohonan adalah pada 5 Mei 2017 (jam 12 tengahari).

 

5.         Untuk sebarang pertanyaan, pihak YBhg. Datuk/ Dato’/ Datin/ Tuan/ Puan boleh berhubung dengan pegawai  di bawah:

i)          Pn. Jaarah binti Mat, Penolong Setiausaha, LDP1 (Kump. Pengurusan Profesional)

            No. Tel                        : 03-8885 0600 Ext 6184

            Emel                           : jaarah@moh.gov.my  

ii)         Nor Azhar bin Kamaludin, Penolong Setiausaha, LDP1 (Kump. Pengurusan Profesional)

            No. Tel                        : 03-8885 0600 Ext: 6187

            Emel                           : norazhar.k@moh.gov.my

 

iii)         Nor Izianie binti Ab Halim, Penolong Setiausaha, LDP1 (Kump. Pelaksana)

            No. Tel                        : 03-8885 0600 Ext: 6189

            Emel                           : psuldpsatu@moh.gov.my

 

 

 

Sekian terima kasih.

 

 

<Surat Pelawaan Permohonan Kemudahan Cuti Belajar Tanpa HLP>

<Senarai Kursus Yang Diiktiraf Bagi Permohonan Di Peringkat Diploma Dan Ijazah Sarjana Muda (Kump. Pelaksana)
boleh disemak melalui pautan berikut> http://pengiktirafan.jpa.gov.my 

 


Kemaskini pada 2017-04-05 10:13:14 daripada Administrator

  •  
  • Email this page