Bahasa Melayu | English   | Lain-Lain Bahasa  
Arial| Verdana| Comic Sans Yellow Background Green Background Blue Background Red Background font_big font_middle font_small marron green blue refesh
header_new__logo

Tawaran Sebut Harga : No SH 8/2018 Perkhidmatan Penghantaran Bagi Pembekalan Piperacillin 4G dan Taz
      Tajuk                                 : Perkhidmatan Penghantaran Bagi Pembekalan Piperacillin 4G dan Tazobactam 500MG Injection
 

      No. Sebut Harga               : SH 8/2018
 
      Tarikh Tutup                      : 04.05.2018 (Jumaat), jam 12.00 tengah hari
 
      Kelayakan Kontraktor      : Berdaftar dengan MOF (Kod Bidang 221709-Multimodal Transport Operator)
   
      Lampiran                           : Dokumen Pelawaan Sebut Harga MTO-SH 8/2018


Lampiran


1. SURAT PELAWAAN SEBUT HARGA BIL.8,2018
2. DOKUMEN SEBUT HARGA A - Syarat-syarat Am
3. DOKUMEN SEBUT HARGA B - Borang Disc1

4. DOKUMEN SEBUT HARGA C1 - Borang Perincian Harga C1
4. DOKUMEN SEBUT HARGA C2 - Borang Perincian Harga C2
4. DOKUMEN SEBUT HARGA C3 - Borang Perincian Harga C3
4. DOKUMEN SEBUT HARGA C4 - Borang Perincian Harga C4
4. DOKUMEN SEBUT HARGA C5 - Borang Perincian Harga C5

5. DOKUMEN SEBUT HARGA D -Borang Rumusan Harga
6. DOKUMEN SEBUT HARGA E - Borang Maklumat Penyebut Harga
7. DOKUMEN SEBUT HARGA F - Surat Perwakilan Kuasa
8. DOKUMEN SEBUT HARGA G - Surat Akuan Pembida
9. DOKUMEN SEBUT HARGA H - Senarai Semak Sebut Harga


Kemaskini pada 2018-04-27 10:02:22 daripada Admin404

  •  
  • Email this page