Bahasa Melayu | English   | Lain-Lain Bahasa  
Arial| Verdana| Comic Sans Yellow Background Green Background Blue Background Red Background font_big font_middle font_small marron green blue refesh
header_new__logo

Bahagian Sumber Manusia


BAHAGIAN SUMBER MANUSIA 

VISI:
Ke arah pengurusan sumber manusia yang berkualiti dan produktif

MISI:

Memastikan Kementerian Kesihatan mempunyai struktur organisasi yang sesuai, efektif dan penggunaan sumber manusia yang optimum, berintegriti, berpengetahuan dan berkemahiran.

OBJEKTIF:

Memastikan Kementerian Kesihatan Malaysia mempunyai sumber manusia dan struktur organisasi yang sempurna bagi memberi perkhidmatan perubatan dan kesihatan yang cemerlang.
 
FUNGSI:
1.     Pengurusan Pengambilan Anggota Sokongan II
 
2.     Pengurusan Permohonan Pelantikan Pegawai Perubatan Kontrak
 
3.     Pengurusan Penempatan bagi Urusan Pemangkuan
 
4.     Pengurusan Kenaikan Pangkat Pegawai Perubatan, Pegawai Pergigian dan Pegawai Farmasi ke Gred 44 hingga Gred 54 di bawah Laluan Kerjaya di Kementerian Kesihatan Malaysia
 
5.     Pengurusan Penanggungan Kerja Jawatan Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Pengarah Hospital/Institusi) dan Jawatan Kumpulan Pengurusan Tertinggi di Kementerian Kesihatan Malaysia
 
6.     Pengurusan Permohonan Cuti Sakit Barah
 
7.     Pengurusan Permohonan Pewujudan Jawatan Tambahan/Baru Tahunan di Bawah Anggaran Belanja Mengurus (ABM)
 
8.     Pengurusan Permohonan Penstrukturan Semula/Pengukuhan Struktur Organisasi
 
9.     Pengurusan Permohonan Pindah Butiran Jawatan
 
10.   Pengurusan Pelaksanaan Majlis Bersama Jabatan di Peringkat JKN, Hospital dan Institusi
 
11.   Pengurusan Permohonan Persaraan Pilihan Sendiri
 
12.   Pengurusan Peletakan Jawatan
 
Pengurusan Tindakan Tatatertib bagi Kes Tidak Hadir Bertugas Tanpa Cuti

Kit Pengurusan


PIAGAM PELANGGAN
:
  Setiausaha Bahagian 
  Bahagian Sumber Manusia
  Kementerian Kesihatan Malaysia 
  Aras 9 & 10, Blok E7, Kompleks E 
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 
  62590 Wilayah Persekutuan Putrajaya
  Malaysia 
  Tel : 03-88832786 
  Faks: 03-88888834 
  URL : http://humanres.moh.gov.myKemaskini pada 2015-04-10 17:01:02 daripada Administrator

  •  
  • Email this page