Bahasa Melayu | English   | Lain-Lain Bahasa  
Arial| Verdana| Comic Sans Yellow Background Green Background Blue Background Red Background font_big font_middle font_small marron green blue refesh
header_new__logo

Bahagian Sumber Manusia


BAHAGIAN SUMBER MANUSIA 

VISI:
Ke arah pengurusan sumber manusia yang berkualiti dan produktif

MISI:

Memastikan Kementerian Kesihatan mempunyai struktur organisasi yang sesuai, efektif dan penggunaan sumber manusia yang optimum, berintegriti, berpengetahuan dan berkemahiran.

OBJEKTIF:

Memastikan Kementerian Kesihatan Malaysia mempunyai sumber manusia dan struktur organisasi yang sempurna bagi memberi perkhidmatan perubatan dan kesihatan yang cemerlang.
 
FUNGSI:

Cawangan Dasar, Saraan & Perjawatan

 • Merancang dan menganalisa penggubalan dan penilaian dasar-dasar Sumber Manusia di KKM
 • Merancang mengkaji dan menyelaras serta memantau isu-isu yang berkaitan dengan Pengurusan Sumber Manusia dalam rancangan Malaysia
 • Pengurusan Permohonan Pewujudan Jawatan Tambahan/Baru Tahunan di bawah Anggaran Belanja Mengurus (ABM) di KKM
 • Pengurusan Permohonan Penstrukturan Semula/Pengukuhan Struktur Organisasi Pengurusan Permohonan Pindah Butiran Jawatan di KKM
 • Merancang, mengkaji dan melaksanakan kajian elaun-elaun dan kajian skim-skim perkhidmatan di KKM
 • Mengkaji dan menyelaras isu-isu yang dibangkitkan oleh kesatuan dan persatuan di KKM
 • Mengurus pelaksanaan sistem maklumat Sumber Manusia di KKM
 • Mengumpul dan mengemaskini maklumat data-data perjawatan di KKM


Cawangan Pengurusan Perkhidmatan (Perkhidmatan Pengurusan & Sokongan)

 •        Mengurus, melaksana, menilai, memantau dan merancang hal-hal perkhidmatan semua pegawai-pegawai Kumpulan Pengurusan Tertinggi (Utama dan Khas)
  mengenai hal berkaitan pewartaan, pengesahan, lanjutan tempoh percubaan, penamatan, persaraan, rayuan pertukaran, penempatan di KKM
 •       Mengurus, melaksana, menilai, memantau dan merancang hal-hal perkhidmatan semua  pegawai-pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional mengenai
  hal berkaitan pelantikan, pengesahan pelantikan, pengesahan dalam perkhidmatan, lanjutan tempoh percubaan, penamatan, pertukaran, penempatan, pelepasan
  dengan izin, penyelarasan gaji, pinjaman di KKM
 •       Mengurus, melaksana, menilai, memantau dan merancang hal-hal perkhidmatan semua  pegawai-pegawai Kumpulan Paramedik dan Auksiliari mengenai
  hal berkaitan pelantikan, pengesahan pelantikan, pengesahan dalam perkhidmatan, lanjutan tempoh percubaan, penamatan, pertukaran, penempatan, pelepasan
  dengan izin, penyelarasan gaji, pinjaman di KKM
 •       Mengurus, melaksana, menilai, memantau dan merancang hal-hal perkhidmatan semua  pegawai-pegawai Kumpulan Gunasama dan Sokongan mengenai hal
  berkaitan pelantikan, pengesahan pelantikan, pengesahan dalam perkhidmatan, lanjutan tempoh percubaan, penamatan, pertukaran, penempatan, pelepasan dengan izin,
  penyelarasan gaji, pinjaman di KKM.
 •       Mengkaji dan menguruskan keperluan perkhidmatan pegawai kontrak bagi semua jawatan di KKM
 •      Mengkaji menganalisa dan mengenal pasti serta menyediakan ulasan, laporan, kajian, maklumbalas dan penilaian isu-isu permasalahan dan hal-hal perkhidmatan
  pegawai-pegawai di KKM

Cawangan Naik Pangkat dan Prestasi

 •        Mengurus, melaksana dan bertanggungjawab mengenai semua urusan berkaitan kenaikan pangkat, pemangkuan dan tanggung kerja pegawai-pegawai
  Kumpulan Pengurusan Tertinggi (Utama dan Khas) di KKM
 •        Mengurus, melaksana dan bertanggungjawab mengenai semua urusan berkaitan kenaikan pangkat, pemangkuan dan tanggung kerja pegawai-pegawai
  Kumpulan Pengurusan dan Profesional di IPKKM dan Institusi
 •        Mengurus, melaksana dan bertanggungjawab mengenai semua urusan berkaitan kenaikan pangkat, pemangkuan dan tanggung kerja pegawai-pegawai
  Kumpulan Paramedik dan Auksiliari di IPKKM dan Institusi
 •        Mengurus, melaksana dan bertanggungjawab mengenai semua urusan berkaitan kenaikan pangkat, pemangkuan dan tanggung kerja pegawai-pegawai
  Kumpulan Gunasama dan Sokongan di IPKKM dan Institusi
 •       Melaksana urusan rayuan yang diterima daripada pegawai pegawai-pegawai yang terlibat dengan pemangkuan dan kenaikan pangkat diserah kepada LRKPPA
 •       Menyelaras pengurusan dasar Prestasi Sumber Manusia di KKM 

Kit Pengurusan


PIAGAM PELANGGAN
:

PIAGAM BSM
  Setiausaha Bahagian 
  Bahagian Sumber Manusia
  Kementerian Kesihatan Malaysia 
  Aras 9 & 10, Blok E7, Kompleks E 
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 
  62590 Wilayah Persekutuan Putrajaya
  Malaysia 
  Tel : 03-88832786 
  Faks: 03-88888834 
Kemaskini pada 2018-06-13 11:04:37 daripada Administrator

 •  
 • Email this page