Bahasa Melayu | English   | Lain-Lain Bahasa  
Arial| Verdana| Comic Sans Yellow Background Green Background Blue Background Red Background font_big font_middle font_small marron green blue refesh
header_new__logo

Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia    Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia (MySihat) /
    Malaysian Health Promotion Board (MySihat)


     Aras 9, 11 & 12, 26 Boulevard, Persiaran Perdana, Presint 3
     Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
     62675 Putrajaya
     WP Putrajaya

     Tel: 03-8888 7700
     Faks: 03-8888 7400
     Emel: lpkm@moh.gov.my

     URL: http://www.mysihat.gov.my/

    Ketua Pegawai Eksekutif (CEO):   Y.Brs Dr. Manimaran A/L Krishnan Kaundan 


  •