Bahasa Melayu | English   | Lain-Lain Bahasa  
Arial| Verdana| Comic Sans Yellow Background Green Background Blue Background Red Background font_big font_middle font_small marron green blue refesh
header_new__logo

Teks Ucapan


TEKS UCAPAN

Menteri Kesihatan Malaysia
  Tarikh Program

Majlis “The Healthcare NKEA Progress Update”

    26 Jun 2014

Majlis Penyampaian Sumbangan 6 Unit Mesin Hemodialisis Untuk
Hospital Kajang

   17 April 2014
Majlis Amanat Tahun Baru   6 Januari 2014
Majlis Perhimpunan Bulanan Bagi Bulan Ogos 2013    1 Ogos 2013  
Majlis Amanat Kementerian Kesihatan Malaysia           4 Julai 2013


 

Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia
  Tarikh Program
Majlis Perasmian Persidangan Pengurusan KKM 2013    
       4 Dis 2013  
Majlis Perasmian Hari Inovasi, Majlis Mesra Kenangan
dan Majlis Makan Tahunan KKM 2013 
 
       4 Dis 2013 
Majlis Perhimpunan Bulanan Bulan Disember 2013          10 Dis 2013 
 
Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia
                                                                   Tarikh Program
Majlis Pelancaran My Best Buy 26 Mei 2014
Majlis Amanat Tahun Baru 2014                                6 Januari 2014
   
   

  •