Bahasa Melayu | English   | Lain-Lain Bahasa  
Arial| Verdana| Comic Sans Yellow Background Green Background Blue Background Red Background font_big font_middle font_small marron green blue refesh
header_new__logo

Tawaran Sebut Harga BA/SH/02/2017


 

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan CIDB Malaysia dalam Gred G1,

Kategori B atau CE dengan Pengkhususan Kod Bidang: B04, CE21, E11 dan E14 dan mempunyai Perakuan

Pendaftaran Kontraktor (PPK) oleh CIDB, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB dan Sijil Taraf Bumiputera (STB)

oleh Pusat Khidmat Kontraktor berdaftar dengan CIDB MalaysiaBerikut adalah butiran lanjut tawaran sebut harga BA/SH/02/2017 :

IKLAN KENYATAAN TAWARAN
SYARAT AM - LAMPIRAN F
DOKUMEN SH UBAHSUAI RUANG ARAS 6 & 11
PELAN LANTAI ARAS 6  - E7 (KEWANGAN)
PELAN LANTAI ARAS 11  - E7(PUU_BPPs)

LAMPIRAN A- SENARAI SEMAK SH
LAMPIRAN B- KETERANGAN MENGENAI PENYEBUT HARGA

LAMPIRAN C1,C2 DAN C4
LAMPIRAN C3 - SURAT PERWAKILAN KUASA

LAMPIRAN E  -SKOP KERJA DAN SPESIFIKASI TEKNIKAL
LAMPIRAN F- AP NO. 170

LAMPIRAN G- RINGKASAN SEBUT HARGA (PUKAL)
LAMPIRAN H- RINGKASAN SEBUT HARGA (KUANTITI)
LAMPIRAN I - BORANG SEBUT HARGA KERJA
 

 


  •