Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
  T
  T
  T
  T
  T
  T

bm en

No. Tajuk TenderTarikh SiaranCreated Date  
1Senarai Keputusan Tender Kementerian Kesihatan Malaysia (Unit Perolehan Farmaseutikal (OFF-TAKE/REAGEN))19/11/202019/11/2020View
2Senarai Keputusan Tender Kementerian Kesihatan Malaysia Unit Perolehan Farmaseutikal Off-Take Reagen 1304/11/202004/11/2020View
3Senarai Keputusan Tender Kementerian Kesihatan Malaysia ICT 1004/11/202004/11/2020View
4Senarai Keputusan Tender Kementerian Kesihatan Peralatan 504/11/202004/11/2020View
5Senarai Keputusan Tender Kementerian Kesihatan Malaysia (Unit Perolehan Farmaseutikal (Off-Take/Reagen))14/10/202014/10/2020View
6SENARAI KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 924/09/202024/09/2020View
7SENARAI KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA UNIT PEROLEHAN FARMASEUTIKAL OFF-TAKE REAGEN 1124/09/202024/09/2020View
8SENARAI KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN PERALATAN 424/09/202024/09/2020View
9TAWARAN TENDER BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH DUA (2) UNIT PERALATAN AUTOMATED SYNTHESIS MODULE DI FASILITI PENYEDIAAN RADIOFARMASEUTIKAL / SIKLOTRON, JABATAN PERUBATAN NUKLEAR, INSTITUT KANSER NEGARA11/09/202011/09/2020View
10TAWARAN TENDER BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN UJIAN FULL BLOOD COUNT BAGI ANALYZER SYSMEX XN1000 DI TIGA (3) BUAH HOSPITAL DI NEGERI KELANTAN11/09/202011/09/2020View
11TAWARAN TENDER BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGENT DAN KONSUMABEL DENGAN “ INSTRUMENT PLACEMENT ” UNTUK UJIAN VIRAL SCREENING BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI JABATAN PATOLOGI HOSPITAL TENGKU AMPUAN RAHIMAH, KLANG11/09/202011/09/2020View
12SENARAI KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (UNIT PEROLEHAN FARMASEUTIKAL (OFF-TAKE/REAGEN))28/08/202028/08/2020View
13Senarai Keputusan Tender Kementerian Kesihatan Malaysia (4)20/04/202020/04/2020View
14Senarai Keputusan Tender Kementerian Kesihatan Malaysia13/04/202013/04/2020View
15SENARAI KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (UNIT PEROLEHAN ICT)23/03/202023/03/2020View
16SENARAI KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (UNIT PEROLEHAN ICT)23/03/202023/03/2020View
17TAWARAN TENDER BAGI PERKHIDMATAN SEWA GUNA KOMPUTER PERIBADI, LAPTOP DAN PERISIAN DI PROGRAM PERKHIDMATAN FARMASI, JABATAN KESIHTAN NEGERI SELANGOR KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA13/03/202013/03/2020View
18TAWARAN TENDER BAGI MEMBEKALKAN PAKAIAN SERAGAM (KAIN) UNTUK PENJAWAT AWAM DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BAGI TAHUN 2020 - 202213/03/202013/03/2020View
19TAWARAN TENDER BAGI PEMBEKALAN REAGENT BAGI MENJALANKAN UJIAN PENJENISAN HLA MENGIKUT KAEDAH NEXT GENERATION SEQUENCING (NGS)13/03/202013/03/2020View
20TAWARAN TENDER BAGI PERKHIDMATAN SOKONGAN OPERASI DAN PENYELENGGARAAN BAGI PERKAKASAN, RANGKAIAN, PERISIAN DAN APLIKASI UNTUK HOSPITAL INFORMATION SYSTEM (HIS) DI HOSPITAL KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA13/03/202013/03/2020View
21TAWARAN TENDER BAGI PEMBEKALAN LEUCOCYTE DEPLETION FILTRATION SYSTEM FOR WHOLE BLOOD AND RED CELLS10/03/202010/03/2020View
22Tawaran Tender Bagi Filem Laser Jenis Carestream Bagi Tempoh Dua (2) Tahun Di Hospital Kajang 04/03/202004/03/2020View
23Tawaran Tender Bagi Pembangunan Rangka Kerja Kawal Selia Perkhidmatan Kesihatan Atas Talian Swasta Di Malaysia03/03/202003/03/2020View
24Senarai Keputusan Tender Kementerian Kesihatan Malaysia02/03/202002/03/2020View
25Senarai Keputusan Tender Kementerian Kesihatan Malaysia Unit Perolehan Farmaseutikal Off-Take Reagen 417/02/202017/02/2020View