Tajuk GARIS PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SELARAS DENGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN (PP/PK7)
No. Pekeliling K.KEW/PK/MOF/ePP1/59/63 Jld. 2 (47)
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Pekeliling
Tahun 2019
Tarikh 24-07-2019