Print
Nama Fasiliti:  PKD Pekan, 26000 Pekan, Pahang, 26000, Pekan, Pahang
No. Telefon:  09-4221044