Print
Nama Fasiliti:  PKD Sabak Bernam , Kompleks Pejabat Kerajaan, Sungai Besar, 45300, Sabak Bernam, Selangor
No. Telefon:  03-32242355