Nama Fasiliti:  PKD Batang Padang, Jalan Temoh, Tapah, 35000, Batang Padang, Perak
No. Telefon:  05-4011342