Nama Fasiliti:  PKB Betong, Bahagian Betong, KM 2 Jalan Betong, Betong, 95700, Betong, Sarawak
No. Telefon:  083-472116 / 472700