Print
Nama Fasiliti:  PKD Dalat, Jalan Pasar Pekan Dalat, 96300, Dalat, Sarawak
No. Telefon:  084-864263