Print
Nama Fasiliti:  PKD Melaka Tengah, Jalan Bukit Baru , 75150, Melaka Tengah, Melaka
No. Telefon:  06-2849304 / 06-2823760