Nama Fasiliti:  PKD Muar, Jalan Othman, 84000 Muar, Johor, 84000, Muar, Johor
No. Telefon:  06-9522326