Print
Nama Klinik:  KD Sawah Sempadan, Tanjung Karang, 45500, Kuala Selangor, Selangor
No. Telefon:  03-32604196