Nama Klinik:  KD Batu Laut, Batu Laut, 42800, Kuala Langat, Selangor
No. Telefon:  03-31481053