Nama Klinik:  KK Jeram, Jeram, 45800, Kuala Selangor, Selangor
No. Telefon:  03-32647075