Nama Klinik:  KD Bukit Bangkong, Sungai Pelek, 43950, Sepang, Selangor
No. Telefon:  03-31421158