Nama Klinik:  KD Bukit Kerayong, JKR 177, Jalan Sekolah, Kapar, Klang, 45800, Kuala Selangor, Selangor
No. Telefon:  03-33927954