Nama Klinik:  KD Bukit Kuching, Jeram, 45800, Kuala Selangor, Selangor
No. Telefon:  03-32640557