Print
Nama Klinik:  KK Sungai Buloh, Lot, 1853, Kg Melayu Sg.Buloh, Sungai Buloh, 47000, Gombak, Selangor
No. Telefon:  03-61401293 / 03-61414544 / 03-61414533